Horolezecký a vlastivědný spolek Zoufalců

Sdružuje členy, kteří jsou ochotni a schopni platit členské příspěvky ČHS a alespoň virtuálně se podílet na činnosti spolku, jehož jednou z aktivit je i lezení v podstatě po čemkoliv (např.: hory, skály, lesy, louky, ženy, muži, restaurační stoly i podlahy atd.).

Dále se na činnosti spolku mohou podílet spřátelení členové, jimiž jsou lidé případně živočichové či rostliny, kteří nejsou ochotni, nebo schopni platit členské příspěvky, ale přátelsky se stýkají se členy spolku a podílejí se přinejmenším na jedné z aktivit a neprotestují proti zařazení mezi přátele.

Člen se od spřáteleného člena liší tím, že vlastní horolezecký průkaz vystavený k aktuálnímu roku Náčelníkem spolku.

Náčelník spolku formálně zastává funkci předsedy horolezeckého oddílu uznávající demokratické principy ČHS, ale nezavrhující mnohé přednosti monarchie.

Člen i spřátelený člen mají právo do všeho mluvit, ale člen spolku má větší naději být vyslyšen.

Spolková činnost se odehrává na skalách, v divadlech a obdobných terénech, ale velmi často je provozována v klubovně nebo místnosti za klubovnu prohlášenou. Klubovnou je nejčastěji místnost pohostinského zařízení, kterou zpravidla vybírá Náčelník, nebo jím pověřený člen, a do níž jsou členové ochotni přijít v co nejhojnějším počtu. Pohostinská zařízení jsou měněna v závislosti na kvalitě poskytovaných služeb. Zasedání spolku jsou svolávána vždy, kdy Náčelník, nebo někdo z jiných členů pocítí nutkavou, neodbytnou žízeň.

Nějaký fotky máme na FB